Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekt > Chvaletický Mangan

Chvaletický mangan

Zdroje manganu v Evropě jsou velmi omezené. Jeden z nich se nachází ve východočeských Chvaleticích – v lokalitě, s níž je historicky spjata těžba železných, pyritových a manganových rud. Jedná se přitom o jediný primární zdroj manganu vhodný pro bateriový průmysl v rámci celé Evropské unie. 

Mangan je obsažen ve starém odpadu v odkališti Chvaletice-Trnávka. To vzniklo jako pozůstatek těžby pyritu, která zde probíhala v letech 1951–1975 za účelem výroby pyritového koncentrátu pro produkci kyseliny sírové. Odpad – flotační kal – s manganovou složkou byl v tekuté podobě jako odpad přečerpáván do areálu odkaliště, kde se postupně vytvořily tři haldy s odpadní hlušinou.

Podle průzkumů lokality provedených naší společností MANGAN Chvaletice v roce 2014 a 2018 je v odkališti uloženo zhruba 25 milionů tun hlušiny. Tento odpad obsahuje 6,5 % manganu zejména ve formě uhličitanových minerálů, jako jsou kutnohorit nebo rodochrozit. Mimo mangan se v odkališti nenacházejí žádné významné prvky pro ekonomické využití.

Mangan jako surovina má dnes uplatnění hlavně při výrobě oceli. Stále častěji je o něm ale slyšet v souvislosti s elektromobily a jejich lithium-iontovými bateriemi, které jsou založeny na chemii NMC (nikl-mangan-kobalt). Vedle niklu, lithia a kobaltu je mangan jedním z klíčových prvků pro jejich výrobu. S rozvojem udržitelných zdrojů energie a elektromobility poptávka po manganu výrazně roste.

Právě zde vidíme příležitost pro efektivní a smysluplné využití chvaletického ložiska.

Zdroj manganu

Zdroj manganu

Zdroj manganu