Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Společnost MANGAN Chvaletice, s.r.o. se dlouhodobě zabývá možnostmi využití manganu, který je obsažen v hlušině uložené v odkališti Chvaletice-Trnávka. Hlušina vznikala jako odpad z těžby pyritu, která v lokalitě probíhala v 50.–70. letech minulého století. Od ukončení těžby leží odkaliště ladem, přestože představuje největší zdroj manganu na území Evropské unie. A právě mangan se s rozvojem elektromobility stal vedle lithia, niklu nebo kobaltu jednou z klíčových složek pro výrobu lithium-iontových baterií.

V roce 2015 obdržela naše společnost MANGAN Chvaletice, s.r.o. licenci na průzkumné práce a od roku 2016 připravujeme projekt zaměřený na recyklaci hlušiny a výrobu vysoce čistých manganových produktů. Abychom mohli získat moderní technologie i potřebné financování k realizaci našeho projektu, spojili jsme se se silným a zkušeným partnerem, kanadskou společností Euro Manganese Inc. Pod její záštitou a s její plnou podporou plánujeme v roce 2028, po získání veškerých nezbytných povolení, v areálu závodu EP Chvaletice spustit provoz výrobního závodu na recyklaci manganu z chvaletického odkaliště.

o nas-prvni foto.jpg


O nás

Naším cílem je stát se hlavním dodavatelem vysoce čistých manganových produktů na evropském trhu s elektromobily a poskytovat zákazníkům produkty té nejvyšší kvality, s vysledovatelným původem, vyrobené bez etických kompromisů. Přispějeme tak k surovinové soběstačnosti Evropy v klíčovém období strukturálních změn v evropské energetice. O strategickém významu projektu Recyklace odkaliště Chvaletice-Trnávka svědčí také jeho podpora ze strany Evropské komise a získání kapitálové investice pro zajištění přípravy záměru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Vytváříme profitabilní podnikatelský projekt s globálním přesahem, současně však s maximálním ohledem na udržitelnost, základní etické principy a společenskou odpovědnost. Věříme, že nestačí jen dostávat, ale je potřeba také vracet. A to především místní komunitě, potažmo České republice. Ať prostřednictvím vytváření nových pracovních příležitostí, pravidelných odvodů obcím a státu nebo odstraněním staré ekologické zátěže v lokalitě odkaliště.


Sídlo společnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o. se nachází ve Chvaleticích, v Pardubickém kraji. V současnosti zaměstnáváme 33 pracovníků, po zahájení produkce v našem výrobním závodu vytvoříme až 400 nových pracovních pozic.

Plánujeme ve Chvaleticích vybudovat moderní, komerčně úspěšný a zároveň ekologicky udržitelný závod. Ze starého těžebního odpadu získáme velmi žádaný a pro nové technologie potřebný materiál. Vedle dosažení ekonomických cílů je záměrem naší společnosti provést řádnou rekultivaci území, a tím přispět ke zlepšení životního prostředí v této lokalitě.

Jan Votava, výkonný ředitel společnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o.

NAŠE HODNOTY

Vytrvalost

Máme jasný cíl,
ke kterému směřujeme
veškerou svou činnost.

Zásadovost

Dodržujeme etické zásady.
Respektujeme se navzájem, stejně jako své okolí a obchodní partnery.

Zodpovědnost

Své závazky vždy plníme.

Proaktivita

Společně využíváme každou příležitost, která nás posouvá k cíli.

Péče

Dbáme na zdraví, bezpečnost a pohodu zaměstnanců.
Záleží nám na našem okolí a životním prostředí.